Pavel Kolář

Člen kontrolního výboru ve společnosti Svěřenská správa s.r.o.

Pavel Kolář

Člen kontrolního výboru ve společnosti Svěřenská správa s.r.o.

Životopis

Pavel Kolář získal profesní předpoklady pro výkon své funkce v průběhu 14 let své bohaté praxe ve finančním sektoru. 
Širší praktický pohled získal provozováním své poradenské praxe v ČR s důrazem na správu finančního jmění. Od roku 2002 paralelně absolvoval studijní pobyty zaměřené na privátní finanční servis a oblast správy cizího majetku v rámci stáží v Německu, Švýcarsku a Maďarsku. Od roku 2013 se zaměřil na správu cizího majetku v režimu svěřenského fondu, který vychází z pravidel anglického trustu. Jeho úzká spolupráce s právníky z Velké Británie poskytuje efektivní právní prvek, který dodává zakladatelům i správcům svěřenských fondů v ČR zkušenosti a znalosti, které zde nejsou dostupné. 
 
Je šťastně ženatý, má dvě děti a volný čas tráví aktivně, nejraději na horách.

Kde mě v průběhu konference najdete?