Tomáš Urban

Ředitel nebankovní distribuce v Komerční bance

Tomáš Urban

Ředitel nebankovní distribuce v Komerční bance

Životopis

Tomáš Urban je absolventem právnické fakulty University Karlovy v Praze. Po krátkém působení ve velké developerské společnosti nastoupil v roce 2000 do Komerční banky na odbor Úvěry občanům. V roce 2002 převzal vedení tohoto útvaru odpovědného za vývoj a metodiku hypotéčních a spotřebitelských úvěrů, kreditních karet a tzv. povolených debetů. Poté vedl odbor Segment management – občané, který zastřešoval kompletní produktovou nabídku a komunikační strategii pro občanský segment. V roce 2008 se přesunul do Distribuce a stal se zodpovědným za vybudování externí distribuce jako samostatného prodejního kanálu. V současné době má kromě externí distribuce na starosti i Kontaktní centrum KB a další mimopobočkové kanály.

Kde mě v průběhu konference najdete?